Introduction to the faculty of SIEE

The publisher:助理Release time:2014-09-30Browse the number:560

Academician

Chen Qingquan

Titles:

member of the Chinese Academy of Engineering,

member of the Hong Kong Academy of Engineering,

member of Ukraine Academy of Engineering,

member of UK Royal Academy of Engineering

member of Churchill College, Cambridge

vice-president of Hong Kong Academy of Engineering

professor of the Department of Electrical and Electric Engineering, HK University

chairman of the World Electric Vehicle Association (WEVA)

 

He is a famous expert on electric machinery, electric drive and vehicle and the founder of the WEVA. He makesgreat efforts in the study and innovation of the electric vehicles and puts forward the engineering philosophy and the system integration and optimization design. He also invented a variety of electric vehicles with special electric machines and control devices and won several international awards. Academician Chen is honored as “the father of the electric vehicle in Asia and one of the three distinguished men inelectric vehicle research in the world.

 

professors

Tang Shoufeng

Cheng Deqiang

Sun Xiaoyan

Sun Yanjing

Li Yuliang

Li Ming

Hao Jifei

Jia Cunliang

He Fengyou

Chen Hao

Cheng Yuhu

Deng Shijian

Deng Xianming

Ding Enjie

Gong Dunwei

Guo Xijin

Guo Yinan

Hua Gang

Li Shiyin

Liu Xiaowen

Ma Xiaoping

Qian Jiansheng

Ren Zihui

Shi Liping

Sun Wei

Tan Guojun

Tang Yi

Tong Minming

Wang Xiangting

Wang Xuesong

Wang Chonglin

Wang Yanfen

Wu Xiaojie

Xu Zhao

Yuan Xiaoping

Zhang Jianying

Yuan Xiaoping

Zhang Jianwen

Zhang Jianying

Zhang Shen

associate professors

Chang Junlin, Cheng Deqiang, Chen Kui, Chen Ying, Chen Zhiguo, Chen Xingxin, Chen Guizhen, Cheng Jian, Cai Li, Cai Limei

Dai Peng, Dai Xinlian, Di Jing, Dong Haibo, Feng Wei, Dong Xinwei ,Fang Ronghui, Fang Yongli ,Hao Rong, He Xinmin, Hu Yanjun,

Hu Yongjun, Han Li,Kuai Songyan,Lei Ruhai, Li Guoxin, Liu Xiaobo, Liu Tao, Liu Yuying, Liu Jianhua, Luo Qubo, Liang Rui, Liu Weidong, Li Leida, Liu Hai, Liao Hongmei, Liu Yan ,Ma Yong, Ma Hongwen, Ma Caoyuan,Pan Chunde, Qian Yi Shi Chao,

Sun Xiaoyan, Song Jinling,Tang Zhongyu,Tang Shoufeng ,Wu Yu, Wu Song, Wang Gang, Wang Jun, Wang Ning, Wang Duxia, Wu Chunyan, Wu Xinzhong, Xu Lihua, Xiao Xiangyi, Xu Yanqing, Xu Yunzhi, Xue Xue,Yin Hongsheng, Yu Guofang, Yu Zijie, Ye Bin,

Yang Chunyu, Zhang Tongzhuang, Zhang Xiao, Zhou Shuying, Zong Weilin, Zhang Xiaoguang, Zhang Dongliang, Zhou Juan, Zhao Xiaohu, Zhang Sheng, Zhang Xiangjun