Teaching Staff

The publisher:助理Release time:2014-08-17Browse the number:1070

30 Professors

Pu Hua , Wang An,   Wang Zhensheng , Wang Xinyu ,  Wang Delu,   Wang Bangjun

Long Ruyin,Liu Chuanzhe,  Liu Jinping,  Lv Tao,  Zhu Xueyi , Song Xuefeng , Li Qiang

Li Xinchun , Li Wenchen , Zheng Aihua, Chen Hong, Zhou Min , Zhou Meihua , Lin Aimei

Zhao Ming , Hou Xiaohong , Qian Yongkun , Nie Rui , Huang Guoliang , Cao Qingren

Xie Shouxiang,  Wen Xiaohui , Wei Xiaoping


58 Associate Professors

Ding Zhihua , Wang Lianghong , Wang Jianjun , Wang Xing , Wang Hechao

Wang Feng ,  Wang Yanli ,  Wang Wenbin,  Wang Xiaozhen , Wang Zhining , Fu Jinhui

Feng Ying,  Liu Yue , Liu Jianyong,  Liu Manzhi , Sun Ziyuan , Xu Honghua

Xu Zhengquan , Xu Shichun , Ji Feng , Ji Shengbao,  Song Yang , Song Yan

He Lingyun , Qi Hui , Mi Lingyun , Luo Peng,  Zhang Jing , Zhang Yajie

Zhang Minghui , Zhang Lei , Zhang Ming , Li Wenmei , Li Xiuzhi , Li Shuang

Li Kaifeng , Li Qiang , Yang Yufeng,  Yang Tong , Jin Dan,  Chen Quanbao

Chen Shaojun , Meng Li , Hu Qiong ,  Zhao Jianling , Gao Wei , Xia Qing

Yao Weikun , Yao Sheng , Cheng Xiufang , Liang Min , Gong Huang , Cao Wei

Jiang Weidong , Dong Jing  ,Dong Feng  ,Fan Shiqing